• Elimkerk

    Elimkerk

    Margriete van Comenestraat 8

Welkom op de site van de Elimkerk

U treft informatie aan over onze Christelijke Gereformeerde Elimkerk. Wij willen u graag iets laten weten over ons geloof en onze gemeente. Verder staan op de site de activiteiten die in en om de gemeente plaats vinden.

U bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) ons te zeggen heeft. Normaal gesproken worden er elke zondag twee diensten gehouden, om 9.30 uur en 17.00 uur, tenzij het rooster anders vermeldt.
Wilt u meer weten, kijk dan op de pagina 
kerkdiensten.

Copyright © 2019 CGK Elimkerk